werk

< >

Geselecteerd kunstwerk

Voor het zingen de kerk uitgaan. De presentatievorm voor een groot aantal gepunnikte zaadcellen is geïnspireerd op een ‘bouwraam’. In het bouwvak gebruikt men dan hout en touw om de maten van een te bouwen object uit te zetten.

Coïtus interruptus,  1997
405 x 405 x 100 cm

Coïtus interruptus

Feitelijk is dit kunstwerk een verbeelding van een idee (gedachte, conceptie). Het is de voorstelling van een ontwerp voor een mogelijk te bouwen klein en laag podium van 280 x 280 cm, hoogte 20 cm, samengesteld uit tegels van 20 x 20 cm.

De zaadcellen

Scheepjeswol punniken op een punnikklos met tien haakjes, daarmee beginnen en na een aantal rondjes alweer stoppen. Dit leverde een kelkvorm op die in gesloten toestand de vorm van een zaadcel aannam. Welgeteld zevenentachtig van deze zaadcellen zijn onder een denkbeeldige holgevormde podiumvloer gelegd en liggen op de werkelijke vloer. Ze markeren het punt daar waar hun hoogte gelijk is aan de hoogte van de werkelijke vloer tot aan de denkbeeldige podiumvloer. Ze liggen als het ware klem tussen de vloeren en vormen, volgend vanuit deze ordening, een cirkel (de afwezige eicel).

Het podium

De vloertegels van het podium of beter, de voegen van de vloertegels, zijn aangegeven middels wollen draden. Al deze draden hangen in een houten frame. De zijkant van het podium wordt weergegeven door acht horizontale draden en zesenvijftig vertikale draden die aan het frame vastgeniet zijn. Samen vormt dit een beeld van een vloertegelpodium, één rij tegels hoog.

De draden van de podiumvloer (=podiumdraden) hangen aan de vier bovenste horizontale houten latten en gaan daarna onder de vier bovenste horizontale draden door die de begrenzing van het podium vormen (=begrenzingsdraden).

Bij een vlakke podiumvloer worden de begrenzingsdraden door het gewicht van de podiumdraden naar boven geduwd. De zijkant van dit podium moest echter overal even hoog blijven om de indruk van een vloertegelpodium te handhaven. De podiumdraden zijn nu zodanig opgehangen dat de begrenzingsdraden niet naar boven worden geduwd. De podiumdraden hangen dan wel door en vormen noodgedwongen een holgevormde podiumvloer waarbij alle krachten in volledig evenwicht verdeeld zijn.