werk

< >

Geselecteerd kunstwerk

Een korte video waarin te zien valt hoe de kunstenaar op zoek gaat naar zijn oorsprong en als herboren terugkeert. Eerst sluit hij de ogen om dan aansluitend met scheepjeswol een navelstreng te vingerpunniken.

Tien vingers blind,  1998-2002
3 min 0 sec, geluidloos

Tien vingers blind

De originele Hi8 video is in een tijdsbestek van achtien minuten opgenomen. Het filmpje werd in een later stadium aangepast. Het beeldmateriaal is versneld met factor twaalf. Na de punniksessie volgt de eindpose met navelstreng. Hier heeft alles een logische functie gekregen. De rechterhand hoeft niet meer te punniken en drukt het uiteinde van de punniksliert tegen de navel. De taak van de linkerhand is grotendeels ingevuld. Vier vingers hebben wat om handen, alleen de duim is nog vrij. Het lag voor de hand om deze in de mond te steken. Een achterstevoren versie van de video volgt direct daarna zodat je weer aankomt bij het begin en de cyclus voltooid is.